Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp – PouSung (23 & 24.11.2015)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POU SUNG VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 23 & 24.11.2015

Giảng Viên: NGUYEN DINH MINH PHU