Kỹ năng giao tiếp truyền đạt hiệu quả
Pou Phong (04.08.2017)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POU PHONG VIỆT NAM

Khóa đào tạo: Kỹ năng giao tiếp truyền đạt hiệu quả

Ngày đào tạo: 04.08.2017