Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả – PouChen (04.11.2015)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POU CHEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả
Ngày đào tạo: 04.11.2015

Giảng Viên: NGUYEN DINH MINH PHU

[nggallery id=148]