Kỹ năng quản lý khủng hoảng hiệu quả
Pou Sung (30.07.2019)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POU SUNG VIỆT NAM

Khóa đào tạo: Kỹ năng quản lý khủng hoảng hiệu quả

Ngày đào tạo: 30.07.2019