Kỹ năng tư duy logic (Logical Thinking) – Red Bull (24 & 25.10.2016)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH RED BULL (VIỆT NAM)

Khóa đào tạo: Kỹ năng tư duy logic (Logical Thinking)

Ngày đào tạo: 24 & 25.10.2016