Nhà lãnh đạo hành động – Pou Hung (18 & 19.08.2016)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POU HUNG VIỆT NAM

Khóa đào tạo: Nhà lãnh đạo hành động

Ngày đào tạo: 18 & 19.08.2016