Teambuilding “Xây dựng quân đoàn thép”
Tongwei Đồng Tháp (14.07.2017)

Khách hàng: Công ty TNHH TongWei Đồng Tháp

Teambuilding: “Xây dựng quân đoàn thép”

Ngày tổ chức: 14.07.2017

[nggallery id=247]