Teambuilding: “Xây dựng tinh thần đồng đội” – Tongwei (05.06.2017)

Khách hàng: Công ty TNHH TongWei Việt Nam
Teambuilding: “Xây dựng tinh thần đồng đội”
Ngày tổ chức: 05.06.2017

[nggallery id=235]