Kỹ năng quản lý chiến lược bán hàng hiệu quả – VEDAN (28 & 29 & 30.03.2016)

Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Hữu Hạn VEDAN Việt Nam
Khóa đào tạo: Kỹ năng quản lý chiến lược bán hàng hiệu quả
Ngày đào tạo: 28 & 29 & 30.03.2016
Giảng Viên: TRẦN ĐỨC TUẤN

[nggallery id=165]