Lập kế hoạch và quản lý hoạt động khuyến mãi – VEDAN (20 & 21.04.2016)

Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Hữu Hạn VEDAN Việt Nam
Tên khóa học: Lập kế hoạch và quản lý hoạt động khuyến mãi
Ngày đào tạo: 20 & 21.04.2016

[nggallery id=170]